3D tisk se zdá být neomezený v možnostech, ale je zde několik věcí, které 3D tiskárny nebo materiály, které používáte, nedokážou akceptovat. Tady je rychlý návod, abyste se vyhnuli nejčastějším chybám při tvorbě 3D modelu.Základní pravidla 3D modelování pro 3d tisk
img

  1. Vždy kreslete objekty s určitou tloušťkou stěny, nikdy ne jenom plochy, i když je to jednodušší.


  Model posestávající se jenom z ploch není možný vytisknout. Do tisku můžete odeslat jenom model posestávající ze stěn určité tloušťky. Může to být minimálně 0,5 mm, když si chcete být jistí pevností výtisku, lepší je tloušťka 1 mm. Minimální tloušťka stěny je limitována typem tiskárny, proto se vždy před samotným tiskem ujistěte, že Váš model splňuje parametry tisknutelnosti Vaší tiskárnou. Jednou z mála věcí, které 3D tisk nezvládá, je tisk fólií (velmi tenkých fólií). Když nakreslíte plochy, abyste vytvořili tvar, vždy musí být tyto plochy uzavřeny! Pro víc čtěte bod 4.                     
img

  2. Žádné spojené okraje


  Ve Vašem modelu nesmí jednotlivé objekty sdílet okraje. Pokud je mezi jednotlivými částmi mezera 0,1 mm nebo se překrývají, je to správné, jenom pokud jsou součástí jednoho objektu.

img

  3. Zarovnané normály


  Normály jsou kolmé, referenční body na povrchu 3D modelu a definují, jestli je plocha nachází na povrchu nebo vevnitř. Invertovaná normála ukazuje špatným směrem a počítači říká, že se plocha nachází vevnitř, i když tomu tak není. Normály lze snadno opravit v Netfabu. 
img

  4. Uzavřené plochy


  Předtím, než půjde model do tisku, je nutné zkontrolovat, jestli nemá otevřené plochy, čili je vodotěsný. U otevřené plochy chybí modelu povrch. K chybě může dojít při návrhu, ukládání nebo převodu na STL soubor. Opravy lze provést v Netfabbu.
img

  5. Myslete na své limity


  Každá tiskárna má určitý limit pro velikost vytisknutého objektu. Pokud je Váš model moc velký, můžete ho rozdělit na menší jednotlivé části, které později spojíte.
img

  6. Zmenšení modelu podstatně sníží cenu tisku.


  Nezapomeňte ale, že musíte dodržet požadavky na minimální tloušťku stěny.

img

  7. Nezapomeňte na mezery


  Mezery mezi pohyblivými částmi musí být minimálně 0,5 mm. Menší mezery můžou pohyb úplně znemožnit. Častou chybou při tvorbě 3D modelu je vytvoření pohyblivých částí bez mezer, ujistěte se, že jste na ně nezapomněli.
img

  8. Syndrom tenkého ramena


  Pokud má Váš model hodně tenká nosná ramena s těžkým objektem na konci bez podpěry, nemusí být dostatečně silná, aby ho udržela. Často se potom ohnou nebo polámou. Toto bývá častá chyba při změně velikosti modelu. Ujistěte se při zmenšovaní, že nosná ramena mají dostatečnou tloušťku, aby udržela těžší objekt.
img

  9. Ostatní


  • Soubor musí být ve formátu STL a velikosti do 10Mb.

  • Model nesmí mít zdvojené polygony.

  • Model by neměl obsahovat žádné textury.

  • 3D tiskárna velmi obtížně tiskne části, které jsou ve vzduchu, příklad: klobouk mochomůrky apod. Pro takové části se musí vystavět podpěry, které se následně odříznou, tím roste spotřeba materiálu a hlavně čas potřebný pro tisk modelu.

  • Snažte se dodržet 45 stupňové pravidlo - převisy pod větším úhlem než 45 stupňů směrem od svislice vyžadují mechanickou podporu.

  • Modelovaný objekt vytvářejte příkazy pro tvorbu těles (definice tělesa, vytáhnutí nebo rotace plochy), tvarujte je pomocí příkazů sjednocení, průnik a rozdíl.

  • Po každém stříhání (TRIM) použijte příkaz pro uzavření rovinných otvorů.

  • Pokud pracujete s plochami používejte příkaz pro jejich spojení (JOIN).

  • Před odesláním 3D návrhů doporučujeme ověřit možnostitisknutí(kontrolu chyb) modelů např. v programech Meshlab nebo Nettfab basic
   
  3D SOFTWARE - ZDARMA