STEREOLITOGRAFIE - DLP 3D TISK

STEREOLITOGRAFIE - První a nejstarší druh 3D tisku, od kterého se odvíjí celý vývoj „Rapid Prototypingu“.

Technologie stereolitografie
Stereolitografie (DLP nebo SLA) je metoda vytváření objektů pomocí postupného vytvrzování světlocitlivých fotopolymerů působením záření o určité vlnové délce (UV záření). Zaměřením paprsku světla na konkrétní místo pak vzniká vrstva částečně vytvrzeného polymeru (zpolymerizuje). Na ni se nanáší další vrstvy. Předmět je tedy vytvářen po vrstvách.

Přesnost výsledného modelu je závislá na (seřazeno dle významnosti):

 - hustotě polymeru
 - šířce paprsku
 - délce a intenzitě ozařování
HISTORIE
Úplné počátky technologie 3D tisku se objevily již ve druhé polovině 20. století. 11. března 1986 si Charles Hull nechal patentovat právě technologii stereolitografie.
DLP 3D TISK
Trpaslík spadá do tzv. DLP (Digital Light Processing) technologií. Používá tedy postup tisku stejně jako SLA tiskárny, tedy laserem (UV zářením) postupně vytvrzuje vrstvy vybraného tekutého polymeru do požadovaného tvaru.
Postupným tvrzením velmi tenkých vrstviček polymeru dosáhne náš 3DWARF+ i DWARF Precision výtisků i těch nejmenších detailů, protože nevznikají jako celek ale jako shluk tenounkých nánosů materiálu. Proto pro něj není problém vytvrdit ty nejsložitější konstrukce a duté tvary tak, jak by to "běžná" 3D tiskárna nezvládla.
využití stereolitografie
- prototypování
- složité výrobky s vnitřními dutinami
- model s velmi složitými detaily
- využití v lékařství - stomatologie
- výroba šperků
- využití ve slévárenství
- ztracené lití
- výroba forem pro odlévání 
- vysoká tepelná odolnost


OSTATNÍ TECHNOLOGIE 3D TSKU
Kompletní přehled ostatních technologií 3D tisku naleznete zde.