Obecné informace k 3D tisku
STEREOLITOGRAFIE - Tisk na tiskárnách DWARF+ a DWARF Precision
 • ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
  • Tiskárna musí být umístěna na tmavém, větratelném místě, mimo dosah slunečního záření.
  • Tiskárna musí být na rovné podložce, cca půl metru od stěny. 
  • Musí se používat pouze resin (pryskyřice) určený pro tisk na 3DWARF+ a 3DWARF Precision.
  • Před použitím tiskárny musí být umytá/odmaštěná platforma (tisková deska). 
  • Zrcadlo musí být před tiskem také čisté. Čištění je nutné provádět velmi opatrně (platí pro DWARF+). 
  • Před započetím tisku musí být resin vždy řádně protřepaný. 
  • Po dotištění nejdříve vysuneme platformu a až poté vaničku. Nikdy naopak, jinak hrozí potřísnění zrcadla!! 
  • Nenechávat resin dlouho ve vaničce. 
  • Po dotištění je nutné resin scedit. 
  • Nepoužívat ostré předměty na folii (dno) vaničky, pouze papírovou nebo plastovou škrabku. 
  • Tiskárnu nazapínat ihned po skončení tisku. Lampa musí nejdříve vychladnout. Po cca 5-ti minutách mohu znovu tisknout. 
  • Vanička na pryskyřici musí být čistá a odmaštěná. Na dno nepoužívat líh, izopropyl alkohol ani benzín, pouze horkou a tekuté mýdlo nebo saponát a jemné papírové nebo látkové utěrky.
  • Pro očištění okrajů vaničky použít technický benzín nebo saponát s vodou. Nepoužívat líh ani isopropylalkohol.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT (UMÍSTIT) MODEL DO TISKOVÉ SCÉNY
  • Obecně platí, že se modely na tiskovou scénu orientují většinou pod úhlem, resp jsou natočeny prakticky ve všech třech osách. Dále jsou zvednuty od podložky cca 5 mm a vypodpěrovány a vypodložkovány. Je zde několik důvodů proč se takto modely umísťují:
  • Podložka (pad) slouží k pevnému uchycení modelu na platformu. Pro námi používané pryskyřice jsme odladili optimální osvit 30 s pro první 3 vrstvy (u větších modelů to může být 25 s) a při použití ABS resinu cca 20 s.
  • zvednutí modelu od podložky - První tři vrstvy, které jsou osvíceny delším časem způsobí lem. Světlo se šíří do všech stran a resin nabývá na objemu. Dále se lampa projektoru zahřívá s dostává se do konstantní pracovní teploty až po cca 10-15 minutách. V některých případech jsme pozorovali mírné zkosení prvních vrstev to je způsobeno právě zahříváním optiky a pravděpodobně s tím související dilatace, které obraz nepatrně vychýlí. Po několika minutách resp. po pár mm výšky (2-3 mm) se vše vyrovná. Máme nově v našem softwaru funkci odloženého startu. Tiskárna se zapne, projektor se zahřívá, ale začne tisknout až po uplynutí nastaveného času. 
  • Další důvod proč se modely zvedají od podložky je, zkroucení modelu po vytvrzení, nebo spíše zamezení tomuto zkroucení. Funguje zde něco jako bimetalový efekt. První vrstvy jsou osvíceny 30 s a jsou prakticky již 100% vytvrzeny, vyšší vrstvy jsou osvíceny 3 - 5,5 s a po dotištění a vytvrzení teprve "dojdou" s smrští se, to má na zkroucení výraný vliv. 
  • Zkosení rovinných modelů ve scéně způsobí postupné posouvání vrstev po podložce tj. vrstvy se neopakují neustále v jednom místě. To má vliv na menší "únavu" separační folie v podložce. Pro názornost se můžete podívat na video.
 • JAK SPRÁVNĚ VYTVÁŘET PODPĚRY
  Po naklonění a natočení modelu nebo u modelu, který nemá žádnou rovnou plochu, za kterou by se přichytil k tiskové podložce, je nutné vytvářet podpěry.

  Správná tvorba podpěr je velmi důležitá a je zásadní pro úspěšný tisk.Náš řídící software obsahuje nástroj na automatické vytváření podpěr. Nicméně vždy je nutná vizuální kontrola a případná oprava a doplnění nebo naopak smazání některých podpěr.

  Nejdůležitější pravidla jsou:
  • vždy musí být podepřeno každé nejspodnější místo modelu. Pro zjednodušení lze přirovnat,kdyby jste tiskli schodiště vzhůru nohama, tj. schodnicemi k tiskové podložce, tak každý jednotlivý stupeň musí být podepřený.
  • tloušťka a množství podpěr musí být dostatečné. Nejlépe takové množství, aby se součet všech styčných ploch podpěr a modelu, vyrovnal(odolal) síle potřebné pro odtržení největší řezné plochy modelu od dna vaničky.
  • více pomůže základní manuál pro tvorbu podpěr
 • DOTISKL JSEM, CO DÁL?
  • Tiskovou desku (platformu), na které je vytištěný model, očistím škrabkou a přebytečný resin vrátím zpět do láhve.
  • Přelévám ho přes sítko, tak aby se zabránilo vniku nečistot.Škrabkou opatrně očistím i vaničku na resin (POZOR: dno je opatřeno fólií, proto doporučujeme obezřetnou manipulaci). A opět ho přes sítko vracím zpět do láhve. 
  • Vytištěný model opatrně seškrábnu odlamovacím nožíkem z podložky nebo kovovou škrabkou. Vytištěný model důkladně opláchnu horkou vodou se saponátem, případně mohu použít i aceton, izopropylalkohol v kombinaci s horkou vodou. Tento postup provádím opakovaně, dokud je mastnota patrná. Nakonec je nutné vytištěný model vysušit. Toho docílím stlačeným, vzduchem, kompresorem či papírovými utěrkami. Když je model takto připraven, nechám ho vytvrdnout. Buďto pod UV lampou (UV komora) nebo na slunci.
  • Nakonec je nutné vytištěný model vysušit. Toho docílím stlačeným, vzduchem, kompresorem či papírovými utěrkami. 
 • RESIN - PRYSKYŘICE
  RESIN NEBOLI PRYSKYŘICE PRO TISK NA 3D TISKÁRNĚ 3DWARF+ a 3DWARF Precision

  Jaký typ resinu/pryskyřice pro tisk na 3DWARF+ a 3DWARF Precision mohu použít?
  V podstatě je nutné dodržet předepsané resiny. Na každý druh resinu musí být tiskárna kalibrována, je tedy jednodušší používat jeden druh resinu.

  Kolik pryskyřice mám do vaničky před tiskem nalít?
  Optimální množství je cca do poloviny vaničky.

  Mohu pryskyřici dolévat v průběhu tisku? 
  Ano, toto možné je. Stačí otevřít kryt tiskárny – tisk se přeruší, dolít potřebné množství pryskyřice do vaničky a kryt zase zavřít. Tím se tisk znovu automaticky spustí a pokračuje dál.

  Je pryskyřice určená pro 3D tisk nějak nebezpečná, toxická či jedovatá?
  Je to jako práce s jakoukoliv jinou chemikálií (aceton, líh, benzín) je to určitě méně agresivní tekutina, ale používat rukavice je doporučené. Nám se osvědčily chirurgické na jedno použití. Každopádně pryskyřici uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s pokožkou – stačí umýt mýdlem a opláchnout větším množstvím vody. Po požití – nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékaře. Při kontaktu s očima – okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody (cca 15 min). Jestliže máte kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte a poté vypláchněte. Oči si nechte vyšetřit očním lékařem. Pro více informací: Bezpečnostní listy – Industrial, Standard, Castable Blend 

  Jaký resin/pryskyřici mohu použít pro tisk na 3DWARFovi? 
  Vzheldem k tomu, že na každý druh resinu/priskyřice musí být tiskárna nastavena (zkalibrována), je lepší používat jeden typ resinu.
  Doporučujeme: INDUSTRIAL BLEND – červený a černý a ABS.
  Pro DWARF Precisioon jsou to materiály Deep Black, 3DM - CAST a ABS.

  Pro tisk na 3DWARFech však můžete použít jakýkoliv typ resinu, který je určen pro DLP 3D tiskárny. Jen musíte tiskárnu vždy před tiskem nastavit/zkalibrovat. 


  Jaké jsou zásadní rozdíly ve výsledku při použití různých resinů/pryskyřic?
  Zásadní rozdíly ve výsledku jsou především v barvě resinu, potažmo barvě tištěného modelu. Pak je rozdíl v tvrdosti materiálu. Některé zůstanou po dotištění pružné a ohebné, a jiné jsou tuhé až tvrdé. Záleží tedy na tom, jaké vlastnosti má materiál mít vzhledem k výslednému modelu. 


  Je nutné tiskárnu kalibrovat pro různé materiály nebo jinak nastavovat před tiskem?
  Jiné nastavení než kalibrace pro použití resinu nutné nejsou. I samotnou kalibraci zvládnete bez problému sami. Jediné co potřebujete je, nainstalovat software do počítače, a skrze něj celou tiskárnu nastavíte. Ten vás navede krok po kroku jednoduše a efektivně.dfghdfgh
 • TIPY A TRIKY
  Co se stane, když zdvihnu kryt tiskárny 3DWARF v průběhu tisku? 
  Tisk se přeruší, aby byla zachována bezpečnost práce. Po zavření krytu se tisk opět automaticky spustí tam, kde byl přerušen a projekt se dotiskne.

  Nemohu oddělit model z tiskové plochy…
  vložte model pod velmi horkou vodu nebo namočte celý model i s platformou do horké vody a nechte chvíli působit. Model pak půjde snáze nožem oddělit od platformy.

  Jak nejlépe model odmastit?
   
  Na odmaštění je vhodné použít izopropyl-alkohol nebo technický líh. V kombinaci s horkou vodou je to nejúčinnější cesta. Neustále propírat až dojde k úplnému odmaštění modelu. Poté model vysušíme papírovou utěrkou nebo stlačených vzduchem a vložíme model do UV dotvrzovací komory na cca 5 minut, záleží na velikosti modelu.
 • 3D TISKÁRNA 3DWARF+ A 3DWARF PRECISION
  Děláte školení? 
  Zaškolení provádíme. Jsou dvě možnosti, pokud si tiskárnu přijedete osobně vyzvednout, zaškolení provádíme na místě (tedy u nás v ateliéru v areálu Kunratického zámku) a zdarma. Tiskárnu můžeme zavést k Vám do firmy a provést zaškolení na místě. Standardně účtujeme 3 000Kč (doprava + školení). Manuál k tiskárně naleznete zde: Manuál

  Kde tiskárnu umístit? 
  Tiskárnu je dobré umístit na tmavém, větratelném místě v blízkosti dřezu či výlevky (manipulace s tekutinou). Tiskárna se nesmí zakrývat. Kolem tiskárny musí být minimální prostor alespoň 30-40 cm na každou stranu (pozor i nahoru, aby šlo vyklopit víko tiskárny), aby bylo možné bezpečně tisknout. Volnější prostor prodlouží životnost lampy a dalších komponentů tiskárny.

  Jsou materiály, ze kterých se tiskne ekologické? 
  Je to jako práce s jakoukoliv jinou chemikálií (aceton, líh, benzín) je to určitě méně agresivní tekutina, ale používat rukavice je doporučené. Nám se osvědčily chirurgické na jedno použití. Bezpečnostní listy – Industrial,Stadard,Castable

  Dodáváte k tiskárně i nějaké příslušenství? 
  Ano součástí dodání je i vanička na resin, USB flash disk, plastová krabička, škrabka, odlamovací nůž, ochranné rukavice, trychtýř, sítko a napájecí kabel.

  Musí se s modelem po dotištění ještě něco dělat? 
  Ano. Musí se precizně umýt, odmastit, vysušit a posléze nechat vytvrdnout (pod UV lampou – horské sluníčko nebo na přímém slunci). Je možné zakoupit vytvrzovací UV komoru.

  Jaká je doba tisku? 
  Záleží na výšce tištěného předmětu. Platí zde pravidlo, že čím vyšší a objemnější je tištěný předmět, tím je doba tisku delší. Doba tisku jedné vrstvy je 5-6s (záleží na tloušťce vrstvy, typu a barvě resinu). Ovšem zde přichází na řadu obrovská výhoda naší tiskárny. Na tiskovou plochu, tzv. platformu, je totiž možné umístit větší množství předmětů (záleží na velikosti). Doba je stejná jako při tisku jednoho, jen ve výsledku mohu mít třeba 20 kusů tištěných modelů najednou. Tedy ušetřím spoustu času.

  Jak velký model mohu vytisknout? 
  Tiskový prostor tiskárny je 100x150x200 resp 80x40x150 mm. Technologie DLP je vhodná spíše pro tisk malých předmětů s důrazem na detail. Hlavní výhodou technologie DLP oproti jiným technologiím (SLA či DLP) je, že mohu tisknout jeden model stejně rychle jako např. 20 stejných modelů. Pokud tiskneme velký model, pak je vhodné tisknout model dutý nebo naklopený, čímž se sníží průměr dané vrstvy na tiskovou plochu. Více se dozvíte v manuálu “jak správně nastavit tiskovou scénu”.

  Formát souboru, z kterého tisknu, musí být STL? 
  Ano modely pro tisk musí být pouze ve formátu STL případně OBJ. Ale dnes již většina 3D programů (3dsmax, blander, inventor, solidworks, solidedge, cinema4d, google sketchup…) umí STL vyexportovat. Popřípadě je možné jiný 3D formát na STL převést. např programem meshmixer, meshlab apod, které jsou zdarma. Více o vytváření 3D modelů a vhodném programu se dozvíte na 3D software
  Je možné vidět tiskárnu v chodu? Ano jistě, je možné si ji prohlédnout v našem ateliéru (showroomu) – v areálu Kunratického zámku na adrese: Golčova 1/2, v Praze 4.

  Jak je tiskárna 3DWARF přesná? 
  Tato přesnost závisí na kvalitě použité pryskyřice (RESINU). Pro každý Resin je třeba tiskárnu předem kalibrovat, proto je doporučeno používat pouze Resin k tisku na 3DWARF určený nebo používat jen jeden druh resinu. Rozlišení tiskárny 3DWARF+ v ose XY je 0,090mm.

  Jak moc je tiskárna hlučná, když tiskne? 
  V průběhu tisku je neslyšná. V momentě oddělování jednotlivých vrstev je slyšet zvuk krokového motoru.

  Lze vytištěné věci barvit či pokovovat? 
  Ano, pryskyřici lze barvit i pokovovat. Nicméně model musí být důkladně odmaštěn. Toto se provádí pomocí lihu nebo izopropylalkoholu v kombinaci s horkou vodou a ofouknout vzduchem nebo vysušit papírem. Následně se model dotvrdí v UV komoře nebo na slunci.

  Jak dlouho musí model tvrdnout v UV komoře? 
  Doba vytvrzení vytištěného modelu je cca 5 minut. Závisí to však na velikosti vytištěného modelu.

  Je nutné mít UV komoru na vytvrzení vytištěného modelu? 
  Nezbytně nutné to není. Model lze nechat vytvrdnout i na slunci. Ovšem doporučená UV komora urychlí post-proces vytvrzování tím, že poskytne intenzivnější množství UV záření a navíc se vytištěný model vytvrzuje rovnoměrně díky vnitřním zrcadlům.

  Jak přenesu data z počítače do tiskárny?
  Naprosto jednoduše dám data na flash disk a přenesu je. Tiskárna má konektor na USB. Tiskárna bude ale poslouchat i Váš tablet, mobil či webový prohlížeč. Navíc si můžete přímo během tisku měnit a kontrolovat Vaše nastavení, třeba na mobilu.

  Je tiskárna složitá na ovládání? 
  Ne, ovládat DWARFA zvládne každý. Jednoduchá obsluha je její předností. Tiskárnu lze ovládat stisknutím jediného tlačítka na velkém dotykovém displeji. Celý proces je jednoduchý a plně automatizovaný.

  Jaká je záruční doba na DWARF+ a DWARF Precision? 
  Záruční doba na naše 3D tiskárny je jeden rok (1 rok).
 • VANIČKA NA PRYSKYŘICI
  Je součástí dodané tiskárny i vanička na pryskyřici? 
  Ano, jedna vanička na pryskyřici je nedílnou součástí naší tiskárny. Můžete si ji u nás však objednat i zvlášť. Doporučujeme mít vždy dvě vaničky.

  Životnost takové vaničky je nějak omezena?
  Ano, bohužel životnost omezena je. Avšak naše vanička má neskutečnou výhodu oproti jiným. Povrch, na který se tiskne, je potažen speciální fólií, který když se manuálně nepoškodí, vydrží cca 100-200 tisků. Obvykle takové vaničky u konkurence vydrží cca 20-30 tisků. 

  Když poničím fólii na dně vaničky, lze nadále tisknout? 
  Ano, tisknout lze i při poničení. Ale místo, kde je fólie narušena zohledním při nastavení tisku tak, abych se tomuto místu vyhnul, protože by se mohlo stát, že by se tisk v tomto místě přerušil.

  Kolik tisků vanička vydrží? 
  Záleží na velikosti tisknutého modelu. Čím menší model se tiskne, tím vyšší počet tisků zvládne. Obvykle vydrží 100 až 200 tisků.

  Kolik pryskyřice mám do vaničky před tiskem nalít?
   
  Optimální množství je cca do poloviny vaničky.

  Mohu pryskyřici dolévat v průběhu tisku? 
  Ano, toto možné je. Stačí otevřít kryt tiskárny a resin dolít.
 • OBJEDNÁVKA
  Jak mohu objednat? 
  Jednoduše. V našem e-shopu, kde vyplníte klasický objednávkový formulář nebo emailem, kde nám vyspecifikujete své požadavky a my Vám s radostí pomůžeme dostat přesně to, co chcete. V neposlední řadě je tu i možnost nám zavolat na telefonní číslo: +420 777 399 595 a vyřešíme vše rychle a snadno po telefonu. 

  Berete si zálohu? 
  Ano, v případě objednávky tiskárny vystavíme tzv. zálohovou fakturu na 50% z ceny, která je posléze odečtena z celkové hodnoty a vyúčtována fakturou, kterou obdržíte při doručování.

  Jaká je dodací lhůta? 
  Dodací lhůta hotové tiskárny, která je skladem, je velmi rychlá. Následující den od zaplacení zálohy můžeme tiskárnu odeslat na vaši adresu. Ovšem není-li skladem, obdržíte od nás emailem potvrzení termínu dodání.

  Jak mohu zaplatit? 
  Je několik možností. Buďto provést platbu přes službu PayPal, (PayPal je internetový platební systém kreditní kartou) nebo je možné zaplatit převodem na náš účet nebo v hotovosti na naši prodejně. V případě objednávky drobnějšího zboží (Polymer, vanička, vytvrzovačka, ..) posíláme zásilku i na dobírku.
    
  Jaké jsou možnosti dopravy? 
  Spolupracujeme se spediční firmou INTIME, kde je zboží doručováno spolehlivě do druhého dne na danou adresu. Další možností je česká pošta. Balík do ruky Vám doručí do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení odeslání objednaného zboží.

  Doručujete i do zahraničí? 
  Ano doručujeme i do zahraničí. V současné době polupracujeme se spedičními firmami INTIME, DPD, DB Schenker, ale i s Českou poštou. Zde je nutné počítat s vyšší částkou za dopravu, než máme po ČR.